Sídlo spoločnosti:

Pluhová 49, 831 03 Bratislava, SR.
Tel.: +421-2-434 12 464
E-mail: ultraprint@ultraprint.eu
http://www.ultraprint.eu


Agentúrni a koncoví klienti

Mgr. Ján Holčík
Riaditeľ pre obchod
a marketing / konateľ
holcik@ultraprint.eu
Tel.: 02-434 12 464
  Vydavatelia a zmluvní klienti

Ing. Marián Ivanič
Senior Account Manager
ivanic@ultraprint.eu
Tel.: 02-434 12 464
Mobil: 0911 911 024
 
     
Prístup na ftp server pre upload tlačových zákaziek pre registrovaných užívateľov. Žiadosti promptne vybavia obchodníci. FTP server sa automaticky odpája po 3 hodinách aj v prípade prenosu, neotvárajte preto zbytočne viac spojení, ktoré spomalia prenos.

Prístup na FTP